Hei!

Velkommen til vår nye webside!

Hanestad Ranch er en kvalitetssikret livlig gård på østlandet — ca to mil nord for Kongsvinger.

Se den nye filmen vår over! (Klikk her for HD)

Hva?

På Hanestad Ranch har vi skapt et trygt sted der barn og voksne opplever trivsel, mestring og læring.

Vi tilrettelegger for helsefremmende, pedagogiske og sosiale aktiviteter for å utvikle den enkeltes positive selvfølelse, kreativitet og kompetanse.

Hvem?

Gården drives av ekteparet Svein og Anita — som til sammen innehar sertifisering og erfaring fra blant annet agronomi, ergoterapi, landbruksmekanikk og læreryrket.