Hei!

Hanestad Ranch er en kvalitetssikret livlig gård på østlandet — 20 km nord for Kongsvinger.

Vi er medeiere og for tiden under godkjenning i
Inn på tunet Innlandet SA.

Hva?

På Hanestad Ranch har vi skapt et trygt sted der barn og voksne opplever trivsel, mestring og læring.

Vi tilrettelegger for helsefremmende, pedagogiske og sosiale aktiviteter for å utvikle den enkeltes positive selvfølelse, kreativitet og kompetanse.

Hvem?

Gården drives av ekteparet Svein og Anita — som til sammen innehar sertifisering og erfaring fra blant annet agronomi, ergoterapi, landbruksmekanikk og læreryrket.