Transient

Anita Slaastad Hanestad

Ergoterapeut & Dreng

Anita er oppvokst på Kongsvinger og har med sin brede arbeidserfaring jobbet som blant annet lærervikar, frisør og spesialergoterapeut ved Sykehuset Innlandet, Divisjon Kongsvinger. Hun har i tillegg vært aktiv som håndballtrener, instruktør i barneidrett, drevet 6-årsklubb og innehatt verv i ulike idrettslag. Anita er mor til to sønner — Felix på 17 og Kim på 31.

Anitas utdanning spenner seg over Artium (språklinje), Grunnkurs Frisør, Bachelor i Ergoterapi + godkjenning som Spesialergoterapeut, Etablererskolen og studiet "Naturen og gården som arena for helsefremmende, pedagogisk og sosialt arbeid" ved Høgskolen i Hedmark.

 

Anita er kjent for å være en positiv og uredd optimist — nysgjerrig på nye fremgangsmåter og ideer. Hun har et brennende engasjement og fokus rundt barn, ungdom og vanskeligstilte.

Transient

Svein Slaastad Hanestad

Agronom & Landbruksmekaniker

Svein har vokst opp på Hanestad og jobber i tillegg ved Sykehuset Innlandet, Divisjon Kongsvinger. På Hanestad Ranch har han rollen som gårdbruker og driver samtidig Hanestad Stål & Idé. Svein er far til to døtre — Mari på 18 og Thea på 21.

Svein har 2-årig utdannelse i Maskin & Mekanikk og innehar fagbrev som Landbruksmekaniker — såkalt Agronom. Han har utviklet ulike produkter både for helsevesenet og privatpersoner.

Svein er også kjent for å være en positiv optimist og er genuint opptatt av mennesker og god service. Han er veldig glad i å jobbe kreativt med nye ideer — som gjerne har praktiske løsninger i form av stål og mekanikk.

Lær mer om Sveins arbeid under Stål & Idé.På Hanestad Ranch har vi skapt et trygt sted der barn og voksne opplever trivsel, mestring og læring. Vi tilrettelegger for helsefremmende, pedagogiske og sosiale aktiviteter for å utvikle den enkeltes positive selvfølelse, kreativitet og kompetanse.